Zaštita privatnosti i osobnih podataka sudionika i privola za obradu osobnih podataka

ZAŠTITA PRIVATNOSTI I OSOBNIH PODATAKA SUDIONIKA

Osobne podatke sudionika nagradnog natjecanja obrađuje Organizator – Badel 1862 d.d., Ulica grada Gospića 7, Zagreb, OIB: 36749512860, u svojstvu voditelja obrade osobnih podataka. Badel 1862 d.d. se obvezuje prilikom provedbe nagradnog natjecanja s prikupljenim osobnim podacima postupati sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679, slijedom čega svim sudionicima nagradnog natjecanja u nastavku dostavlja informacije o obradi njihovih osobnih podataka.

Osobne podatke sudionika nagradnog natjecanja Organizator obrađuju u sljedeće svrhe:

  • za implementaciju i provedbu ovog nagradnog natjecanja,
  • kako bi sudionike obavijestio o ishodu nagradnog natjecanja,
  • objavu na internetskim stranicama Organizatora.

Osobni podaci sudionika nagradnog natjecanja obrađuju se na temelju njihove dobrovoljne i nedvosmislene privole dane u skladu s točkom 9. ovih pravila.

Prikupljeni podaci dobitnika nagrada bit će dostupni Organizatoru, te pohranjeni na serveru Organizatora (voditelj obrade) te Tehničkog izvođača (izvršitelja obrade) do završetka nagradnog natjecanja, a čuvat će se, prema Pravilniku o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva, 5 godina na serveru Organizatora. Prikupljeni osobni podaci ne prenose se u treće zemlje.

Prikupljeni osobni podaci ostalih sudionika natjecanja, koji nisu osvojili nagrade, čuvat će se 30 dana po završetku nagradnog natjecanja , nakon čega će biti trajno izbrisani osim u slučaju da Organizator ima legitiman interes za njihovim duljim čuvanjem, primjerice, u slučaju prigovora sudionika ili sudskog postupka.

Svaki sudionik u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka ima pravo na pristup, ispravak, brisanje i ograničavanje obrade osobnih podataka koje se na njega odnose, kao i pravo na ulaganje prigovora na obradu i pravo na prenosivost podataka. Prigovor na obradu osobnih podataka sudionik može podnijeti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Sudionici mogu svoja prava ostvariti obraćanjem službeniku za zaštitu osobnih podataka na email adresu: Osobni.Podaci@badel1862.hr.

 

PRIVOLA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Sudjelovanjem u nagradnom natjecanju, sudionik daje svoju dobrovoljnu i nedvosmislenu suglasnost za obradu svojih osobnih podataka u svrhe i na način kako je to navedeno u ovim pravilima. Davanje osobnih podataka sudionika nagradnog natjecanja preduvjet je sudjelovanja te, bez navedenog, nije moguće sudjelovanje u nagradnom natjecanju.

Sudionici nagradnog natjecanja izričito se slažu da Organizator nagradnog natjecanja njihove osobne podatke koristi za potrebe BADEL MASTERCLASS CUP nagradnog natjecanja i za svoje prodajne aktivnosti (informiranje o proizvodima, uslugama, nagradnim igrama te drugim svojim promotivnim aktivnostima).

Dobitnici nagrada u nagradnom natjecanju izričito dozvoljavaju Organizatoru objavu svojih osobnih podataka u sredstvima javnog informiranja i na internetu s ciljem informiranja o rezultatima nagradnog natjecanja, odnosno preuzimanja nagrade.

Sudionik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu slanjem zahtjeva službeniku za zaštitu osobnih podataka na email adresu: Osobni.Podaci@badel1862.hr. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka prije povlačenja privole. U slučaju povlačenja privole za obradom osobnih podataka, sudionik neće moći sudjelovati u nagradnom natjecanju.

 

Pratite nas i ne propustite priliku biti dio najveće online edukacije!

Splićanin Nikola Rojnica proglašen najboljim barmenom u Hrvatskoj

U borbi za titulu najboljeg barmena kroz regionalna i finalno natjecanje Badel 1862 Masterclass Cup  sudjelovalo je 183 natjecatelja.